Sjuksköterska inom bemanning i Stockholm eller Uppsala

Om oss

Mix Medicare AB är ett auktoriserat och certifierat bemanningsföretag med högsta kreditvärdighet och med lång erfarenhet inom hälso- och sjukvård. Vi finns i flera delar av landet med fokus på Stockholms och Uppsala län.

Samarbete med landsting, kommuner och privata vårdgivare

Vi på Mix Medicare finns till hands när landsting, kommuner och privata vårdgivare har behov av personal inom hälso- och sjukvård. Vi hjälper till med både korta och längre uppdrag. Att ha noggrant utvald personal, konkurrenskraftiga priser och arvoden samt vara snabba, flexibla och personliga är våra starkaste ledstjärnor. Och vi är mycket stolta över att kunna lämna Nöjd kund-garanti till våra samarbetspartner.

Redan idag samarbetar vi med landsting, kommuner och privata vårdgivare, främst i Stockholms och Uppsala län, men även i andra delar av Sverige. Läs mer om våra samarbetspartner.

Noggrant utvald personal

Vi gör alltid ett noggrant urval av medarbetare för bemanning och rekrytering. De höga krav som ställs på oss har format vår rekryteringspolicy där vi i olika moment alltid gör en väldigt noggrann kontroll av de som vi väljer att anställa. Vi går igenom våra medarbetares kompetens, pålitlighet och personliga lämplighet grundligt. Dels genom kontroller av meriter och dels genom personliga intervjuer och referenstagning.

Frihet och karriärutveckling

Tack vare våra samarbetspartner kan vi erbjuda bland annat sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och psykologer en chans att utvecklas i sina karriärer, frihet i sina yrkesroller och konkurrenskraftig lön. Läs mer på sidan Arbeta hos oss.

Personliga, snabba, tillgängliga och flexibla

Våra medarbetare och samarbetspartner är viktiga för oss, de är förutsättningen för hela vår verksamhet. Därför är vi måna om alla relationer och vi strävar alltid efter att vara personliga och tillgängliga. Vi gör vårt yttersta för att var så snabba, ansvarsfulla och flexibla som möjligt vid varje tillfälle. Med goda relationer har vi möjlighet att skapa långsiktiga professionella samarbeten, som gynnar alla.

Kvalitetssäkring

Genom vår personliga kontakt och noggrannhet kan vi säkerställa att vi bemannar med rätt person på rätt uppdrag. Och vid återkommande uppdrag väljer vi i första hand medarbetare som redan jobbat hos uppdragsgivaren. Det ger en högre kvalitet och skapar bättre trygghet och säkerhet både för patienter, närstående och medarbetare. Vi följer alltid upp våra uppdrag för att kunna garantera kvaliteten.

Tack vare auktorisering och certifiering kan vi säkerställa ett långsiktigt hållbart arbetssätt.

Auktorisering

Vi är en auktoriserad medlem i bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen inom Almega, som ingår i Svenskt Näringsliv. Genom medlemskapet är vi bland annat kopplade till flera olika fackförbunds kollektivavtal, däribland Vårdförbundet och Kommunal, vilket garanterar att vi är ett tryggt företag och arbetar affärsmässigt. Vi granskas en gång om året.

Certifiering

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015. Vårt certifierade arbetssätt skapar ökad kundtillfredsställelse, motiverad personal och ständig förbättring. ISO 9001 är en internationell standard som kortfattat handlar om att vi som företag ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader.

Högsta kreditvärdighet

Vi har kreditbetyg AAA, det högsta ett aktiebolag kan få enligt Bisnodes kreditvärderingsmodell.

Nöjd kund-garanti & försäkringar

Vi erbjuder våra samarbetspartner Nöjd kund-garanti. Den innebär att kunden inte behöver betala om den inte är nöjd med våra medarbetares prestation.

Våra medarbetare har ett gott försäkringsskydd hos oss, och genom kollektivavtalet omfattas de av arbetsmarknadsförsäkringar så som gruppolyckfallsförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring, tjänstepensionsförsäkring och ansvarsförsäkring.

Startade redan 2002

Redan 2002 startade vi vår verksamhet inom bemanning, då med stöd inom psykiatrin. Under åren har vårt arbete utökats med flera arbetsområden. Idag erbjuder vi de flesta kompetenser och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård.